گزارش های تصویری: نوروز 1392 در پاسارگاد

نوروز 1392 در پاسارگاد

نوروز ۱۳۹۲ نیز با وجود گرانی شدید مردمان بسیاری خودشان را به پاسارگاد رسانده تا در لحظه ی سال تحویل در کنار کوروش بزرگ، گوینده ی اولین منشور حقوق بشر  سرزمین شان باشند.  عکس ها جمع شدن مردم را به مرور نشان می دهد و پهن کردن سفره های هفت سین و در نهایت انبوه جمعیتی را که به گرد آرامگاه حلقه زده اند.

دو عکس  ماقبل آخر، پس از ترقه ای است که فرد یا افراد مشکوکی  با شعار مرگ بر آمریکا به سوی آرامگاه پرتاب کرده و با اعتراض شدید مردم ناپدید می شوند، یکی از افراد حاضر در جمع به بالای آرامگاه می رود و محل اصابت  ترقه را پاک می کند.

عکس آخر  فرزاد آریان، فتوژورنالیست هنرمند  در همان روز است.
0 نظرات:

پست کردن نظر