گزارش های تصویری: گزارش تصویری از تعدادی مومیائی کشف شده (+18 )

گزارش تصویری از تعدادی مومیائی کشف شده (+18 )

مومیایی به جسدی گفته می‌شود که پوست و گوشت خشک شده آن در اثر تماس عمدی یا تصادفی با مواد شیمیایی، سرمای فوق‌العاده زیاد، رطوبت بسیار پایین یا عدم وجود هوا حفظ شده‌است.مومیایی کردن اجساد اشراف و امرا در مصر باستان مرسوم بوده است.
در سالهای اخیر چندین فیلم سینمایی نیز به نام مومیایی ساخته شده است.0 نظرات:

پست کردن نظر