گزارش های تصویری: مجازات شلاق زدن در جمهوری اسلامی ( +18 )

مجازات شلاق زدن در جمهوری اسلامی ( +18 )

شلاق‌زنی نوعی تنبیه است که معمولاً به دستور دینی، از سوی برده‌داران و بیماران دگرآزار اجرا می‌شود. در دین اسلام نیز مواردی وجود دارد که شلاق زدن به عنوان جزای فرد خاطی اجرا می‌شود که به آن حد زدن گویند.
شلاق زدن در جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مجازاتهای اسلامی در مورد مجرمان به اجرا در می اید .


0 نظرات:

پست کردن نظر