گزارش های تصویری: اعتراض برهنه علیا الماجده المهدی و گروه فمن در استکهلم ( +18 )

اعتراض برهنه علیا الماجده المهدی و گروه فمن در استکهلم ( +18 )

روز پنج شنبه 20 دسامبر 2012  سفارت مصر در خیابان "استراند وگن" استکهلم شاهد اعتراضی برهنه- توسط علیا الماجده المهدی و گروه فمن- در حمایت از مردم معترض مصر و علیه محمد مرسی و اخوان المسلمین و دولت اسلامگرای مصر بود. اعتراضات مردم مصر و علیا در رابطه با قانون اساسی جدید این کشور بود که محمد مرسی رئیس جمهوری اسلام گرای این کشور و بر اساس قوانین شریعه تنظیم شده بود. صحبت علیا در مورد این حرکت اعتراضی: "قانون اساسی باید تضمین کننده حقوق من باشد, نه اینکه حق و حقوقم را از من بگیرد. همه باید دارای آزادی بیان باشند.

" بر روی بدن کاملا لخت علیا نوشته شده: "شریعت قانون اساسی نیست".0 نظرات:

پست کردن نظر