گزارش های تصویری: شیر دادن یک زن برمه ای به 2 توله ببر

شیر دادن یک زن برمه ای به 2 توله ببر

در باغ وحش تایلند وقتی یک ببر سه توله به دنیا آورد , حاضر به نگهداری از توله های خودش نشد و یکی از آنها را خورد.
همین کار باعث شد تا ماموران باغ وحش دو توله دیگر را از مادر جدا کنند و از طریق  شیشه به آنها شیر بدهند اما  آنها حاضر به خوردن شیر از شیشه نشدند و این امر باعث شد تا یک زن برمه ای مسئولیت این کار را بر عهده بگیرد و از شیر خود به این دو توله شیر بدهد.
0 نظرات:

پست کردن نظر