گزارش های تصویری: زوجي که مدت 22 سال در فاضلاب زندگي ميکنند!

زوجي که مدت 22 سال در فاضلاب زندگي ميکنند!

میگل رسترپو (Miguel Restrepo ) از قاچاقچیان سابق مواد مخدر و همسرش بیش از دو دهه از عمر خود را در یک کانال فاضلاب زندگی کردند.
آنها در مدت زمان زندگي شان در اين مکان توانسته اند يک اجاق گاز، يک کولر و يک تختخواب در اين مکان نصب کنند . آنها حتی يک تلويزيون دارند که برايشان سرگرمی خوبی محسوب ميشود.
مکان زندگی آنها تنها سه متر عرض و دومتر طول و دارای 1.4 متر ارتفاع است . آنها با توجه به اين مکان تنگ و کوچک امکانات کمی برای خود فراهم کرده اند تا بتوانند زندگی خود را بگذرانند. اين زوج عليرغم همه مشکلاتی که در اين مکان تحمل کرده اند ميگويند اينجا بهترين مکان برای زندگی خود و سگشان است و در اين مکان احساس راحتی ميکنند.

از نظر قانونی اين زوج بی خانمان محسوب ميشوند و چون مکان زندگي آنان از اراضی دولت محسوب ميشود هر لحظه ممکن است از سوی نيروهای دولتی از اين مکان اخراج شوند اما تا کنون و با گذشت بیش از دو دهه از زندگی در اين مکان هنوز هيچ کس ايرادی به حضور آنان نگرفته است.
گفته ميشود اين مرد در دهه 70 ميلادی يک قاچاقچي مواد مخدر بوده است که بعد از همکاری با پليس مصرف مواد را ترک کرده است و از آن زمان تا کنون با همسرش در اين مکان زندگی ميکند.

0 نظرات:

ارسال یک نظر