گزارش های تصویری: فرح پهلوی در پیش از کودتای 57

فرح پهلوی در پیش از کودتای 57

فرح پهلوی با نام اصلی فرح دیبا (زادهٔ ۲۲ مهر ۱۳۱۸ در تهران) شهبانوی ایران از ۲۹ آذر ۱۳۳۸ پس از ازدواج با محمدرضا پهلوی تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ پس از سرنگونی نظام شاهنشاهی در ایران بود.
در چهارچوب مسؤولیت‌های وی به‌عنوان شهبانوی ایران، دفتر مخصوص وی دارای چهار بخش آموزش و پرورش، بخش بهداشت و درمان، بخش رفاه اجتماعی و بخش فرهنگ و هنر بود. دفتر فرح پهلوی در زمینهٔ آموزش و بهداشت کودکان بی سرپرست و کودکان ایران فعال بود. بنیان جمعیت کمک به جذامیان و بهکده راجی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، موزه فرش ایران و موزه هنرهای معاصر توسط این دفتر صورت گرفت. فرح پهلوی سعی داشت با سفرهای مکرر به شهرهای مختلف ایران نزدیکی بیشتری با عموم مردم داشته باشد. پس از تاجگذاری فرح پهلوی نایب‌السلطنه شد.0 نظرات:

پست کردن نظر