گزارش های تصویری: شاهکارهای هنری موریسیو چاتلن

شاهکارهای هنری موریسیو چاتلن

آثار زیر کارهای هنری Maurizio Cattelan می باشد که در تاریخ 21 سپتامبر 1960 در ایتالیا متولد شده و در حال حاضر ساکن آمریکا می باشد.

0 نظرات:

پست کردن نظر