گزارش های تصویری: جشنواره جنگ آرد در اسپانیا

جشنواره جنگ آرد در اسپانیا

جشنواره سالانه جنگ آرد با نام "مبارزه انفاریناتس" در شهر ایبی در آلیکانته اسپانیا.
در این جشنواره دلقک ها و دیگر شخصیت های عجیب و غریب با پوشیدن لباس مخصوص با سلاح آرد و تخم مرغ در جنگ شرکت می کنند. این جشنواره دست کم دویست سال سابقه تاریخی دارد و هر سال در بیست و هشتم دسامبر مصادف با روز بیگناهان معادل روز احمق های آوریل برگزار می شود. کسانی که حاضر نیستند خود را با آرد بپوشانند باید جریمه بپردازند و این جریمه به خیریه ها اهدا می شود.
این مراسم هر سال در روز ۲۸ دسامبر برگذار می شود.
0 نظرات:

پست کردن نظر