گزارش های تصویری: رودخانه ای به رنگ شیر در چین

رودخانه ای به رنگ شیر در چین

در سال ۲۰۱۲ رودخانه شهر ونژائو چین به رنگ سفید در آمد. این رنگ سفید بدلیل ریخته شدن سهوی مقدار زیادی لاتکس از یک کارخانه در آب است.
0 نظرات:

پست کردن نظر