گزارش های تصویری: تصویری از کره زمین و ماهواره های روی مدار زمین

تصویری از کره زمین و ماهواره های روی مدار زمین

تصویر زیر کره زمین و ماهواره هائی را که بر روی مدار زمین قرار دارند نشان می دهد.
شاید در نگاه اول وجود این همه ماهواره روی مدار زمین غیر قابل باور باشد ، اما  حقیقتی است که تلخ و یا شیرین بودن آن را  زمان نشان خواهد داد.

0 نظرات:

پست کردن نظر