گزارش های تصویری: تصاویر جنگ داخلی سوریه در آذر ۱۳۹۱

تصاویر جنگ داخلی سوریه در آذر ۱۳۹۱

جنگ داخلی سوریه به یک سری تظاهرات گسترده و در نهایت درگیری‌های نظامی در کشور سوریه گفته می‌شود که از ۲۶ ژانویه ۲۰۱۱ شروع شده‌است که تأثیرگرفته از تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه موسوم به بهار عربی است.
تصاویر زیر خرابیهای سوریه را فقط در یک ماه یعنی آذر ماه ۱۳۹۱ برابر با دسامبر ۲۰۱۲ نشان می دهد.
بار دیگر متذکر می شویم که تصاویر زیر فقط مربوط به یک ماه  از این نبرد خونین می باشد و خودتان قضاوت کنید که خسارتهای ناشی از این جنگ در ماههای پیش از آن و پس از آن به چه اندازه گسترده بوده است.

0 نظرات:

پست کردن نظر