گزارش های تصویری: تظاهرات اعتراضی در شهرهای بزرگ اروپا (۱۳۹۱ )

تظاهرات اعتراضی در شهرهای بزرگ اروپا (۱۳۹۱ )

در آبان ماه سال ۱۳۹۱ تظاهرات متعددی در شهرهای بزرگ اروپایی برپا شده که انگیزه آن اعتراض به وضعیت بد اقتصادی  و بیشتر شدن فاصله طبقاتی در جامعه بوده.
بیشتر این تظاهراتها در آلمان, یونان, ایتالیا , اسپانیا و پرتغال بوده است.
در زیر عکسهایی را از این سلسه تظاهراتها انتخاب کرده ایم که امیدواریم مورد توجه قرار بگیرد.

0 نظرات:

پست کردن نظر