گزارش های تصویری: ازدواج پسر هشت ساله با مادربزرگ ۶۱ ساله

ازدواج پسر هشت ساله با مادربزرگ ۶۱ ساله

در اواخر سال ۱۳۹۱ خبری روی خبرگزاریها رفت که همه را شوک کرد.
ازدواج یک مادربزرگ ۶۱ ساله با نوه ۸ ساله خود.
دلیل اصلی این ازدواج خوابی است که این پسر بچه دیده و در آن پدربزرگ خانواده از او خواسته تا هلن که ۶۱ سال سن دارد ازدواج کند.

هلن اگر چه خودش شوهر دارد و مدت سی سال است که با شوهرش زیر یک سقف زندگی می کند اما وقتی می فهمد که اجداد او در خواب خواهان این ازدواج هستند با این ازدواج موافقت می کند.

مادر این پسر بچه می گوید که با این ازدواج مشکلی ندارد چون اگر این ازدواج مطابق با خواسته پدربزرگ خانواده سر نمی گرفت , آنوقت حتما یک اتفاق خیلی بد در خانواده می افتاد  که با انجام خواست پدربزرگ از این اتفاق بد جلوگیری شده.

خود این پسر می گوید که قصد دارد تا وقتی بزرگ شد با شخصی همسن و سال خود ازدواج کند و ازدواج کنونی او فقط سمبلیک است.

قرار نیست این ازدواج در جایی ثبت بشود و این زن و شوهر زیر یک سقف زندگی کنند بلکه  فقط به صورت  دوستانه مراسمی برگذار شد و این دو حلقه ازدواج دست یکدیگر کردند.

0 نظرات:

ارسال یک نظر