گزارش های تصویری: ملکه زیبایی کودکان با بیش از ۳۰۰ جایزه بین المللی

ملکه زیبایی کودکان با بیش از ۳۰۰ جایزه بین المللی

ایدن وود متولد ۳۰ بهمن ماه ۱۳۸۳ در آمریکا تنها کسی است که موفق شد تا سن ۶ سالگی بیش از ۳۰۰ جایزه زیبایی را در مسابقات مختلف کسب کند.
او یکی از معروفترین مدلهای برنامه تلوزیونی “Toddlers and Tiaras” بود و در سن ۶ سالگی از صحنه مسابقات زیبایی کناره گیری کرد.


0 نظرات:

پست کردن نظر