گزارش های تصویری: مراسم به نمایش گذاشتن درازترین لباس عروسی در جهان

مراسم به نمایش گذاشتن درازترین لباس عروسی در جهان

مدلسازان رومانی درازترین لباس عروسی را تولید و به نمایش گذاشتند.
این لباس که مراسم به نمایش گذاشتن آن در شهر بخارست پایتخت رومانی برگزار شد، در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت شده است. کار تولید این لباس طی مدت بیش از ۳ ماه با شرکت ۱۰ خیاط ادامه داشت. عروس را برای به نمایش گذاشتن بهتر این لباس در یک پلت فورم بلند گذاشتند. نقش عروس در مراسم به نمایش گذاشتن این لباس به مدل ۱۷ ساله “اما ” داده شد. دنباله این لباس به طول ۲۷۵۰ متر می باشد. برای دوختن این لباس ۴۷۰۰ متر پارچه و ۱۸۵۷ سوزن لازم شد.
این رکورد در سال ۱۳۹۱ به ثبت رسید.0 نظرات:

پست کردن نظر