گزارش های تصویری: یک لحظه قبل از حادثه !

یک لحظه قبل از حادثه !

تعدادی از عکسهای زیر با دوربین سرعت بالا گرفته شده و تعدادی نیز به صورت اتفاقی با دوربینهای معمولی گرفته شده.
برای اینکه بدانید تفاوت دوربین معمولی و دوربین سرعت بالا در چیست می توان در یک جمله گفت:
دوربینهای معمولی که برای فیلمبرداری از فیلمهای سینمایی استفاده می شود می توانند ۲۵ عکس در ثانیه بگیرند اما دوربینهای سرعت بالا می توانند  تا یک میلیون عکس در ثانیه ثبت کنند.


0 نظرات:

پست کردن نظر