گزارش های تصویری: بازیافت زباله تا ساخت خانه ایی زیبا

بازیافت زباله تا ساخت خانه ایی زیبا

خانه ای که در زیر می بینید توسط اعضای یک خانواده آمریکایی در جنوب آمریکا ساخته شده.
درون بطری های خالی را با سیمان پر کردند و از روی هم قرار دادن آنها خانه ای ویلایی ساخته شده که مراحل ساخت آن و نتیجه کار را در زیر می بینید.


0 نظرات:

پست کردن نظر