گزارش های تصویری: میزان هواداران گروههای سیاسی در فیس بوک

میزان هواداران گروههای سیاسی در فیس بوک

گزارش زیر در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۲ تهیه شده و همه آمار مربوط به همین روز می باشد.0 نظرات:

پست کردن نظر