گزارش های تصویری: آیا ثبت چنین تصویری خطرناک و سخت است ؟

آیا ثبت چنین تصویری خطرناک و سخت است ؟

در تابستان سال ۱۳۹۱ یک مرکز تجاری در استکهلم سوئد مسابقه ای را گذاشت که در آن از افراد صاحب نام دعوت شده بود تا بهترین ایده تبلیغاتی خود را ارسال کنند و در نهایت ایده زیر برنده بهترین ایده تبلیغاتی شد و برای چند هفته در این مرکز تجاری  برای عموم قابل مشاهده و در دسترس بود.0 نظرات:

پست کردن نظر