گزارش های تصویری: جشن میوه در هلند

جشن میوه در هلند

هر سال در ماه سپتامبر در کشور هلند جشنی به نام میوه برگزار میشود. این جشن به مناسبت برداشت میوه اجرا میشود و همه روستاییان با محصولات خود، شرکت میکنند. همچنین در این جشن ماشینها را با میوه تزیین کرده و سان میروند. 
0 نظرات:

پست کردن نظر