گزارش های تصویری: صفحه کلیدی برای زبان چینی با ۲۰۰۰ دکمه!

صفحه کلیدی برای زبان چینی با ۲۰۰۰ دکمه!

چیزی که در زیر می‌بینید یک صفحه کلید کامل زبان چینی است که بیش از ۲۰۰۰ دکمه داد و همه حروف زبان چینی را شامل می‌شود.0 نظرات:

پست کردن نظر