گزارش های تصویری: مد متفاوت دامن در ژاپن

مد متفاوت دامن در ژاپن

در سال ۱۳۸۹ تعدادی از مجلات ژاپنی برای سرگرمی اقدام به انتشار عکسهایی کردند که در آن قسمتی از بدن انسان روی لباس طراحی شده بود.
این عکسها اگر چه واقعی نبود اما تبدیل به ایده ای شد برای طراحان لباس و بر همین اساس لباسهای مختلفی به بازار آمد که چندان هم مورد استقبال قرار نگرفت.
تعدادی از این عکسها را همراه با لباسهای طراحی شده از روی آن در زیر می آوریم.


0 نظرات:

ارسال یک نظر