گزارش های تصویری: آثار یک هنرمند روس با استفاده از خرده چوب

آثار یک هنرمند روس با استفاده از خرده چوب

سروی بوبکو یک هنرمند روس است که با استفاده از قطعات چوب تهیه شده از جنگلهای سیبری  مجسمه های خارق العاده ای می سازد که در زیر می بینید:0 نظرات:

پست کردن نظر