گزارش های تصویری: ریزش پل کن در جاده قدیم کرج

ریزش پل کن در جاده قدیم کرج

پل کن در جاده قدیم کرج در  آبان ماه ۱۳۹۱ برابر با نوامبر ۲۰۱۲ بر اثر بارش چند روزه در تهران ریزش کرد.
0 نظرات:

ارسال یک نظر