گزارش های تصویری: خودرو عربستانی در قعر چاه

خودرو عربستانی در قعر چاه

این اتفاق در سال ۱۳۸۹ ثبت شده. 
0 نظرات:

پست کردن نظر