گزارش های تصویری: تست بوی زیر بغل برای استخدام شدن بعنوان خلبان

تست بوی زیر بغل برای استخدام شدن بعنوان خلبان

شرکت هواپیمای Hainan Airlines ، در سال ۲۰۱۲٬ میلادی چهارمین شرکت هواپیمای چین، جنجالی به راه انداخته است زیرا معلوم شده یکی از شرایط استخدام خلبان آن است که آنان بهیچوجه نباید بو بدهند. برای همین در موقع تست متقاضایان خلبانی زیر بغل آنان توسط کارمندان شرکت بو میشوند. 

0 نظرات:

ارسال یک نظر