گزارش های تصویری: دیوارنویسی با به خطر انداختن جان

دیوارنویسی با به خطر انداختن جان

تصاویر زیر تعدادی از جوانان مکزیکی را نشان می دهد که برای نقاشی روی ستونهای یک پل جان خود را نیز به خطر می اندازند. این تصاویر در سال ۲۰۱۲ میلادی ثبت شده است.
0 نظرات:

پست کردن نظر