گزارش های تصویری: دردسر‌های ساختمان سازی در گورستان

دردسر‌های ساختمان سازی در گورستان

در یک قبرستان قدیمی در "تایوآن" چین پروژه های ساختمانی در حال انجام بود و بسیاری از مردم قبرهایشان را به این شرکت فروخته اند تا آن ها به کارشان ادامه دهند اما تنها یک خانواده اجازه این کار را نداده بود.
این قبر که مربوط به سال ۲۰۰۴ است در میان یک آسمان خراش قرار داشت و خانواده فرد صاحب قبر اجازه تخریب آن را نداده بود.
این شرکت ساختمانی نیز برای اینکه کارش عقب نباشد تنها این قبر را رها کرده بود و دور آن را گودبرداری کرده و در حال ساخت آسمان خراش بود.

این قبر که بعد از گود برداری ارتفاعی نزدیک به ۱۰ متر پیدا کرده بود , کار ساختمان سازی را در این منطقه مختل کرده بود و همچنین باعث شده بود تا افراد زیادی برای دیدن این صحنه جالب به این منطق سفر کنند.
در نهایت شرکت ساختمان سازی و خانواده مذکور به توافق رسیدند و جنازه همراه سنگ قبر در دسامبر ۲۰۱۲  به محل دیگری منتقل شد.
0 نظرات:

پست کردن نظر