گزارش های تصویری: چگونگی تخریب جنگلهای شمال ایران در جمهوری اسلامی

چگونگی تخریب جنگلهای شمال ایران در جمهوری اسلامی

شمال ایران که روزگاری به خاطر داشتن جنگلهای بکر و دست نخورده آن شهره ایرانیان و جهانیان بود در طول عمر جمهوری اسلامی تخریب شد که در زیر می توانید چگونگی این تخریب و نتایج این تخریبها را در سالهای آینده شاهد باشید.
تمامی این تخریبها با اجازه کتبی مسئولان جمهوری اسلامی صورت گرفته و در زیر به جز آخرین عکس که آینده شمال ایران را  به تصویر کشیده است , سایر تصاویر حقیقی بوده و از نواحی مختلف استان گیلان و مازندران می باشد.
0 نظرات:

پست کردن نظر