گزارش های تصویری: زیباترین انسان کره خاکی

زیباترین انسان کره خاکی

شاید در نگاه اول عکس زیر از یک دختر ایرانی گرفته شده باشد اما باید گفت که سخت در اشتباه هستید.
عکسی زیر توسط تعدادی از طراحان آلمانی به عنوان زیباترین دختر دنیا نقاشی شده به عبارت دیگر این عکس نیست بلکه یک تصویر تخیلی از زنی است که تمامی زیبائیها را در خود دارد.لازم به یادآوری است که در برای کشیدن این طرح زیبا از هیچ مدلی استفاده نشده است.
0 نظرات:

پست کردن نظر