گزارش های تصویری: نگهبان سواحل و نجات دهنده غرق شدگان

نگهبان سواحل و نجات دهنده غرق شدگان

safeguard محافظ جان کسانی است که برای تفریح در سواحل به شنا کردن مشغولند. کسانی که شنا را در سطح خوبی یاد ندارند و امکان غرق شدنشان وجود دارد.
به هر حال کسی که در حال غرق شدن است احتیاج به کمک دارد (چه غریق نجات باشد و چه وسیله ای برای این کار)
بنابراین وقتی safeguard رو می بینید شاید براتون کمی پیچیده به نظر بیاد و اما به راحتی می تونید به اون اعتماد کنید.
Safeguard توسط یک کابل محکم به میله ای در کنار ساحل متصل شده و با پرتاب به سوی فرد در حال غرق شدن و با اولین برخورد به سطح آب بصورت خودکار پر از هوا شده و بصورت یک حلقه در می آید.
این اولین حرکت برای نجات در مواقع اضطراری است که می تواند بسیار مفید و نجات بخش باشد.
0 نظرات:

پست کردن نظر