گزارش های تصویری: رزمایش "الی بیت المقدس"

رزمایش "الی بیت المقدس"

رزمایش "الی بیت المقدس" در دهکده مقاومت در تهران برای مقابله با تهدیدهای غرب در مهرماه ۱۳۹۱

0 نظرات:

پست کردن نظر