گزارش های تصویری: نقاشی با انگشت از جودیت براون

نقاشی با انگشت از جودیت براون

جودیت براون" هنرمند آمریکایی است که با استفاده از پودر ذغال، اثر انگشتانش را این گونه به نمایش گذاشته است. از جمله مهارت های او در این کار این است که از هر دو دست به طور همزمان برای طراحی هایش استفاده می کند که یک تقارن ذاتی و نادر برای بدن محسوب می شود. 0 نظرات:

پست کردن نظر