گزارش های تصویری: مجسمه ای به ارتفاع ۲۰ متر از جنس دوچرخه

مجسمه ای به ارتفاع ۲۰ متر از جنس دوچرخه

عده ای از هنرمندان در کالیفرنیا در محلی عمومی یک ستون ۲۰ متری از دوچرخه ساختند . این ستون عظیم هرمی شکل وزنی در حدود چهارو نیم تن دارد و از تعداد ۳۴۰ دوچرخه و یک سه چرخه اوراق شده و به هم فشرده بوجود آمده اند . این بنا در سانتا روزا و برای یادبود و گرامیداشتی از دوچرخه این وسیله فراموش شده در دنیای صنعتی و ماشینی امروز است.


0 نظرات:

پست کردن نظر