گزارش های تصویری: بوشهر زیر باران

بوشهر زیر باران

در آبان ماه سال ۱۳۹۱ باران شدیدی در بوشهر شروع به باریدن گرفت که نتیجه آن را در زیر می بینید.
0 نظرات:

پست کردن نظر