گزارش های تصویری: شترهای به گل نشسته

شترهای به گل نشسته

تصاویر زیر مربوط به ایران می باشد که در سال ۱۳۸۸ برایمان ارسال شد. در این تصاویر تعدادی شتر به گل نشسته اند و سعی و تلاش برای نجات آنان بی نتیجه می ماند.
شوربختانه از محل دقیق این اتفاق خبری در دست نیست که در کدام نقطه از کشورمان این اتفاق رخ داده است.
0 نظرات:

پست کردن نظر