گزارش های تصویری: Nudism چیست؟؟ (+18 )

Nudism چیست؟؟ (+18 )

همانطور که لخت شدن و لخت بودن و انجام کارهای روزانه بدون لباس برایمان غیر قابل تصور است , افرادی نیز در این کره خاکی هستند که لباس پوشیدن و انجام کارهای روزانه با لباس برایشان غیر قابل تصور است.
این افراد بر این باور هستند که انسان لخت به دنیا می آید , لخت از دنیا می رود و باید لخت زندگی کند.
این نوع نگرش در بیشتر کشورهای اروپایی به رسمیت شناخته می شود و در بیشتر شهرهای کوچک و بزرگ اروپا محلهایی برای این افراد در نظر گرفته شده تا بتوانند به صورت لخت مادرزاد به تفریح و سرگرمی بپردازند.
لازم به یاداوری است که نگاه این افراد به بدن انسان یک نگاه جنسی و سکسی نیست بلکه تنها یک نوع نگرش فلسفی در مورد چگونه زندگی کردن است و از همین رو نیز بیشتر این افراد با اعضای خانواده و از جمله همسر و فرزندان به این محلها می روند.


0 نظرات:

پست کردن نظر