گزارش های تصویری: تصاویر خودرویی با 14 در و 250 کیلومتر سرعت!

تصاویر خودرویی با 14 در و 250 کیلومتر سرعت!

گروهی از پژوهشگران هلندی خودروی لیموزین برقی را طراحی کرده اند که 14 در دارد و می تواند با سرعت حداکثر 250 کیلومتر بر ساعت حرکت کند.

 این لیموزین که بیشتر به نظر می رسد یک اتوبوس باشد تا یک لیموزین معمولی "فوق خودرو" Ockels Wubbo نام دارد.
این فوق خودرو را "آنتونیا ترتزی" مخترع دانشگاه فناوری دلفت هلند طراحی کرده است. طول Ockels Wubbo به بیش از 10 متر می رسد و دارای 14 در است که به صورت بالهای پرندگان به طرف بالا باز می شوند.
براساس گزارش لارپوبلیکا، مبلمان داخلی این خودرو بسیار شیک است.
فوق خودرو (supercar) به دلیل برخورداری از یک موتور الکتریکی می تواند با سرعت حداکثر 250 کیلومتر بر ساعت حرکت کند.
این خودرود در سال ٢٠١٢ میلادی به ثبت رسید.0 نظرات:

ارسال یک نظر