گزارش های تصویری: وقتـی بازدیدکنندگـان نمایشـگاه نقـاشی کمـی خلاق باشنـد!

وقتـی بازدیدکنندگـان نمایشـگاه نقـاشی کمـی خلاق باشنـد!

نقاشی های سه بعدی بخشی از تلاش هنرمندان برای ایجاد جلوه های عمیق در تصویر ۲ بعدی با استفاده از پرسپکتیو و مشاهده از زاویه خاص است.

آنچه امروز بعنوان نقاشی سه‌بعدی شناخته شده است، در واقع یک کار هنری دوبعدی است که با مشاهده از زاویه خاص به بیننده یک نمای سه‌بعدی می‌دهد. این نقاشی ها به گونه ای طراحی می شوند که گویی بیننده در موقعیت عکس قرار دارد. این نقاشی‌ها می‌تواند بسیار واقعی و جذاب باشد و خلق آنها کاری بسیار سخت و زمان‌بر است.

تصاویر زیر کمی از خلاقیت بازدیدکنندگان نمایشگاه نقاشی های سه بعدی چین را نشان میدهد!
0 نظرات:

پست کردن نظر