گزارش های تصویری: پیرترین قاچاقچی دنیا

پیرترین قاچاقچی دنیا

در سال ۲۰۱۰ پلیس آمریکا پیر زن ۹۵ ساله ای را دستگیر کرد که قصد داشت مقدار زیادی مواد مخدر را با جاسازی در لباسهای خود وارد خاک آمریکا کند.
تصاویر زیر چگونگی جاسازی مواد مخدر را در لباسها و بد این زن ۹۵ ساله نشان می دهد.
0 نظرات:

ارسال یک نظر