گزارش های تصویری: پلنگ باغ‌وحش‌تهران در دندانپزشکی

پلنگ باغ‌وحش‌تهران در دندانپزشکی

پلنگ باغ وحش تهران در تابستان سال ١٣٩٢ خورشیدی  تحت عمل جراحی با بیهوشی کامل قرار گرفت و پس از عصب کشی دندان خراب شده صاحب یک دندان نیش مصنوعی شد.

بنا بر گزارشها پلنگ ۱۲ ساله باغ وحش ارم، ۶ ساعت در بیهوشی کامل به سر می برد و در پایان ، دندان نیش پلنگ که خراب شده بود، عصب کشی شده و کانال‌های دندان خالی و سپس قالب فلزی که به رنگ دندان بود روی پایه دندان قبلی کار گذاشته شد.
0 نظرات:

ارسال یک نظر