گزارش های تصویری: برداشت نرگس شیراز

برداشت نرگس شیراز

 برداشت گل نرگس از اواخر آبان آغاز می شود و تا پایان بهمن ادامه دارد. نرگس شیپوری ، بوقی ، مسکین ، شیراز ، سرنگون ، پُر پَر ، هزار پَر ، شهلا از انواع گل نرگس فارس به شمار می روند.

استان فارس مقام نخست تولید گل نرگس را در کشور دارد. گل نرگس فارس به دیگر استان ها و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز صادر می شود.
تصاویر زیر مربوط به برداشت گل در سال ۱۳۹۱ می باشد.

0 نظرات:

پست کردن نظر