گزارش های تصویری: حد تعادل سنگ ها

حد تعادل سنگ ها

شاید نمونه های زیادی از تعادل سنگ‌ها را که به طور طبیعی در طبیعت به وجود آمده‌اند دیده باشید، اما در تصاویر زیر هر چند که در نگاه اول کاملاً ساختگی به نظر می‌رسد، اما تعادل سنگ‌ها کاملاً واقعی است. خصوصاً اینکه توسط انسان شکل گرفته است.

0 نظرات:

ارسال یک نظر