گزارش های تصویری: کاسه گدائی آخوندها در هر محل و مکانی بر پا است

کاسه گدائی آخوندها در هر محل و مکانی بر پا است

تصاویر زیر مربوط به سال ٢٠١٢ میلادی می باشد و هر روز بر تعداد این کاسه های گدایی افزوده می شود.0 نظرات:

پست کردن نظر