گزارش های تصویری: نقش پیروزی فیروزآباد

نقش پیروزی فیروزآباد

نقش پیروزی که اولین و بزرگ‌ترین نقش‌برجستهٔ ایران است، یکی از نقش‌برجسته‌های مربوط به دورهٔ ساسانیان می‌باشد که در آن پیروزی اردشیر بر اردوان پنجم حجاری گردیده‌است. این اثر در شهرستان فیروزآباد و پیرامون رودخانهٔ فیروزآباد و برفراز صخره‌ای قرار گرفته‌است.
این نقش برجسته که بزرگترین و از نظر تاریخی مهم ترین نقش برجسته دوره ساسانی است در ساحل غربی رودخانه ای کوهستانی به نام تنگاب، تقریباَ در ارتفاع بالایی از دامنه صخره( در واقع جایی که شکل شکستگی صخره به اولین پله عمودی تبدیل شده است) قرار دارد. رودخانه از این نقطه در دره باریکی جریان پیدا می کند و پس از طی فاصله ای کوتاه در دشت فیروزآباد بیرون می آید. طول بلندتر نقش برجسته با بخش تمام نشده زمینه تصویر در دورترین فاصله سمت راست 40/24 متر است. ارتفاع نقش امروز فقط بالغ بر 4 متر است که در اصل 6 متر بوده است. متأسفانه تمام بخش زیرین نقش برجسته امروز شکسته و از بین رفته است. به نسبت این ابعاد قابل توجه، عمق نقش برجسته به طور متوسط فقط بالغ بر 4 سانتی متر است و برجسته ترین بخشهای آن بلندتر از 8 سانتی متر نیستند.
عدم مراقبت و رسیدگی به این بنای تاریخی در جمهوری اسلامی باعث تخریب روز افزون آن شده که در زیر می بینید.
0 نظرات:

پست کردن نظر