گزارش های تصویری: لباس‌ شخصی ها

لباس‌ شخصی ها

لباس‌شخصیها در سال‌های اخیر به گروهی «باورمندان و یا به خدمت گرفته شدگان حکومت»  و یا به تعبیری دیگر شبه نظامیان وفادار رهبری جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود که وظیفه خود را دفاع از ارزشهای اسلامی و انقلابی می‌دانند. در نقطه مقابل اغلب اوقات مقامات جمهوری اسلامی نیروهای لباس شخصی را نیروهای مردمی معرفی می‌نماید که از سوی حکومت سازماندهی نمی‌شوند یا وجود چنین گروهی بکل تکذیب شده و یا از آنها تحت عنوان افراد خودسر و تندرو یاد می‌کنند.

نمونه‌هایی که از پدیده لباس شخصی‌ها در تاریخ معاصر ایران از دوران پهلوی تا کنون برشمرده می شوند عبارتند از شعبان جعفری در دوران پهلوی و زهرا خانم در اوایل انقلاب ۱۳۵۷. در دورهٔ جمهوری اسلامی، عباراتی چون گروه‌های فشار و انصار حزب الله نیز به لباس شخصی‌ها اشاره دارند. لباس شخصی‌های نقش کلیدی در سرکوب نا آرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ ایفا نموده اند.

0 نظرات:

ارسال یک نظر