گزارش های تصویری: عجیب از دنیای حیوانات

عجیب از دنیای حیوانات

عکاسی از دنیای حیوانات یکی از سختترین کارهای هنری می باشد.
در تصاویر زیر پلنگی را مشاهده می کنید که یک آهو را شکار می کند و در نهایت به جای اینکه او را بخورد شروع به بازی کردن با او می کند و در نهایت او را رها می کند تا دوباره برود.


0 نظرات:

پست کردن نظر