گزارش های تصویری: مقبره چند شخصیت بزرگ جهانی

مقبره چند شخصیت بزرگ جهانی

مایک جکسون

 --------------------------------


متن سنگ قبر وینستون چرچیل

من برای ملاقات با خالقم آماده ام
اما اینکه خالقم برای عذاب دردناک ملاقات با من آماده باشد چیز دیگریست

 --------------------------------
متن سنگ قبر اسکندر مقدونی

اکنون گور او را بس است
آنکه جهان اورا کافی نبود
 --------------------------------
متن سنگ قبر نیوتن

ظبیعت وقوانین طبیعت در تاریکی نهان بود
خدا گفت بگذار تا نیوتن بیاید.....
وهمه روشن شد
 --------------------------------
توماس ادیسون و همسرش
--------------------------------
متن سنگ قبر لودولف کولن(ریاضی دان)

3/141562353589793238462633862279088
--------------------------------

متن سنگ قبر فرانک سیناترا(بازیگر و خواننده)

بهترین ها هنوز در راهند....
انسانهای بزرگ واقعا" بزرگند

--------------------------------
متن سنگ قبر ویرجینیا وولف(نویسنده)

در برابرت خود را پر میکنم از فرار نکردن
ای مرگ

0 نظرات:

پست کردن نظر