گزارش های تصویری: زندگی یک غسال ( +۱۸ )

زندگی یک غسال ( +۱۸ )

حسین آقا ده سال است که به شغل غسالی در بهشت رضای مشهد مشغول است. او قبلا کشاورز بوده ولی به دلیل بیماری تالاسمی فرزندش، مجبور به مهاجرت شده و از همان زمان وارد این شغل شده است. او ۴ فرزند دارد که یکی از آنها را به دلیل بیماری از دست داده است. بزرگ ترین آرزوی حسین آقا آمرزیده شدن قبل از وفات است. تاریخ گزارش: ۱۳۹۱ خورشیدی

0 نظرات:

پست کردن نظر